Richtlijnen en algemene voorwaarden

-Een yogajaar bestaat uit een  3 periodes, deze worden aangegeven op de website en men betaald het cursusgeld per periode. 

-Het cursusgeld dient vooraf volledig te worden betaald. Bij instroming wordt het cursusgeld bepaald na rato van het aantal resterende lessen tot het einde van de periode.

-Er kan altijd (na overleg) een gratis proefles gevolgd worden.

-Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per ommegaande terugbetaald.

-Restitutie van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan er gekeken worden of de les op een ander moment kan worden ingehaald. 

-Beëindiging van de lessen: dit uiterlijk de voorlaatste les van het lopende blok doorgeven. Cursisten die eventueel op de wachtlijst staan kunnen dan nog bijtijds benaderd worden om in te stromen.

 

In de schoolvakanties en de zomermaanden juli en augustus wordt er geen les gegeven.


Belangrijk:

Yoga is niet zonder risico! Overleg indien nodig met de behandelend arts of deelname verantwoord is. Meld eventuele beperkingen vooraf, dan wordt hier in de les rekening mee gehouden. De deelname aan de lessen blijft op eigen risico.